TOUR CALENDAR 2022
FEBRUARY
05.02.-10.02.2022 Enduro Andaluz

05.02.-12.02.2022 Enduro Andaluz Week

12.02.-17.02.2022 Spanish Orange Taste

12.02.-19.02.2022 Spanish Orange Taste Week

26.02.-03.03.2022 Enduro Andaluz

26.02.-05.03.2022 Enduro Andaluz Week

MARCH
05.03.-10.03.2022 Spanish Orange Taste

05.03.-12.03.2022 Spanish Orange Week

05.03.-10.03.2022 Sicilia Enduro

05.03.-12.03.2022 Sicilia Enduro Week

19.03.-24.03.2022 Enduro Andaluz

19.03.-26.03.2022 Enduro Andaluz Week

28.03.-02.04.2022 Spanish Orange Taste

APRIL
09.04.-13.04.2022 Croatia Island Hopping

09.04.-13.04.2022 Istria Enduro

13.04.-17.04.2022 Istria Enduro

28.04.-01.05.2022 Veneto Enduro Week

29.04.-01.05.2022 Czech Orange Weekend

MAY
01.05.-08.05.2022 Enduro Apennin Week

04.05.-08.05.2022 Enduro Apennin

05.05.-08.05.2022 Croatia Country

13.05.-15.05.2022 Czech Orange Weekend

12.05.-15.05.2022 San Marino Enduro

19.05.-22.05.2022 Piemonte Enduro

19.05.-22.05.2022 Emilia Enduro

25.05.-29.05.2022 Croatia Adria Big Enduro

JUNE
03.06.-06.06.2022 Piemonte Enduro

04.06.-06.06.2022 Czech Orange Weekend

11.06.-16.06.2022 Carpathian Mountains

11.06.-18.06.2022 Carpathian Mountains Week

19.06.-26.06.2022 Romania Roundtrip

JULY
02.07.-03.07.2022 Hohenmölsen Enduroland

02.07.-03.07.2022 Hohenmölsen BigBike Training

07.07.-10.07.2022 Piemonte Enduro

08.07.-10.07.2022 Czech Orange Weekend

19.07.-23.07.2022 Bosnien Hard Enduro

23.07.-27.07.2022 Bosnien Hard Enduro

29.07.-31.07.2022 Piemonte Orange Weekend

30.07.-31.07.2022 Enduro Training Augsburg

AUGUST
12.08.-14.08.2022 Piemonte Orange Weekend

SEPTEMBER
15.09.-18.09.2022 Emilia Enduro

15.09.-18.09.2022 Giro Sestriere

15.09.-18.09.2022 Giro Sestriere Big Enduro

15.09.-18.09.2022 Piemonte Enduro

22.09.-25.09.2022 Piemonte Enduro

22.09.-25.09.2022 Croatia Country

29.09.-03.10.2022 Istria Enduro

30.09.-02.10.2022 Czech Orange Weekend

OKTOBER
03.10.-07.10.2022 Istria Enduro

03.10.-07.10.2022 Croatia Island Hopping

06.10.-09.10.2022 Piemonte Enduro

07.10.-09.10.2022 Czech Orange Weekend

13.10.-16.10.2022 San Marino Enduro

13.10.-16.10.2022 Veneto Enduro

20.10.-23.10.2022 San Marino Enduro

20.10.-23.10.2022 Veneto Enduro

29.10.-05.11.2022 Sicilia Enduro Week

NOVEMBER
05.11.-10.11.2022 Sicilia Enduro

19.11.-24.11.2022 Enduro Andaluz

19.11.-26.11.2022 Enduro Andaluz Week

26.11.-06.12.2022 Best of Marocco Big Enduro

DECEMBER
03.12.-08.12.2022 Spanish Orange Taste

03.12.-10.12.2022 Spanish Orange Taste Week